ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Life coach - NLP Coach/Practitioner

Η κ Δημητρίου είναι κάτοχος  πτυχίου Ψυχολογίας από το University of the West of England (UK) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική Παιδιών και Νεαρών...